Σχετικά

Βήμα έκφρασης νέων δημιουργών και παλαιότερων στην ποίηση,στη λογοτεχνία, στο δοκίμιο, που αποστρέφονται τις λογικές του παρασκηνίου, της γονυκλισίας , της περιθεροποίησης , της παρεμπόδισης και τέλος της αυτοπροβολής με κάθε θεμιτό κι αθέμιτο μέσο.

What People Say

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.

J. K. Rowling

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dr. Seuss

Let’s build something together.


Advertisement